Súťaž CleanUp Challenge

Pravidlá súťaže:

Usporiadateľ súťaže

WI-NET s.r.o.
Hlavná 8/18
086 41 Raslavice

Trvanie súťaže

18.07.2019 – 20.08. 2019


Účastník súťaže

Účastníkmi súťaže sa môžu stať všetci fanúšikovia WiNetu na Slovensku, ktorí splnia súťažne podmienky a o výsledku ich splnenie informujú pomocou komentára pod príspevkom so súťažou

Podmienky účasti v súťaži

  • Vyzbierať aspoň jedno vrece odpadkov v okolí svojej obce
  • Urobí fotografiu vreca pred aj po nazbieraní odpadkov (dôležité pri prevzatí výhry)
  • Uverejniť komentár pod súťažný príspevok, ktorý bude obsahovať fotografiu súťažiaceho s nazbieraným vrecom odpadkov a tiež názov obce, v okolí ktorej boli z prírody vyzbierané
  • Ak ste zbierali s priateľmi, označiť priateľov, ktorí odpadky vyzbierali s vami

 

Výherca, žrebovanie a ceny

Výhercom cien sa stanú vyžrebovaní účastníci súťaže. Žrebovanie výhercov sa uskutoční 23.08.2019 prostredníctvom aplikácie pre náhodný výber komentára pod príspevkom a zároveň doloží fotografiu vreca pred nazbieraním odpadkov.

Súťaží sa o:

Cena

6 mesiacov bezplatného pripojenia na internet

(v prípade, že výherca označí priateľov, ktorí vyzbierali odpadky s ním, môžu sa jednotlivé mesiace bezplatného pripojenia rozdeliť medzi nich podľa ich vzájomnej dohody, ktorú nám víťaz oznámi)

Oznámenie výhry

O výhre bude výherca oboznámený do 2 dní od vyžrebovania cien prostredníctvom elektronickej pošty.

Práva usporiadateľa: Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. Usporiadateľ je oprávnený použiť počas súťaže ďalšie podporné aktivity, v ktorých môžu účastníci súťaže získať špeciálne prémie za pohotové, opakované, alebo viacnásobné zapojenie sa do súťaže. Usporiadateľ si týmto vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo na prípadné vylúčenie účastníka zo súťaže. Neznalosť ustanovení týchto pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu alebo akékoľvek iné nároky a nebude sa na ňu prihliadať. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Usporiadateľ súťaže nijako nespracováva osobné údaje súťažiacich.